Vladislava Dolnikova foto 1Mojim náboženstvom je príroda a jej  zákony. Pracujem s telom  a jeho uvoľňovaním, mesačným cyklom,  živlami a cyklom  kola roka a ženskými archetypmi.  Inšpirujem sa a využívam poznanie z tantry, jogy, vedomého tanca, konštelačných cvičení. Vediem prechodové rituály, ženské podporné skupiny a semináre na tému posvätnej ženskej sexuality.  Organizujem a privádzam  zaujímavých zahraničných lektorov na Slovensko. 

Sama som prešla viacerými tantrickými seminármi, retreatmi, rituálmi a tanečnými viacdňovými dielňami.
Baví ma vytvárať priestor na osobnú transformáciu, keď nachádzame odpovede v sebe, v svojom srdci. Jedinou skutočnou autoritou sme si my samy.
Nepodsúvam návody na zmeny. Skôr umožňujem, aby si každá žena našla cestu k zmene sama.  Slobodne, v súlade sama so sebou objavila svoju najhlbšiu pravdu o sebe.

 

Vladislava Dolnikova foto 3Ženským témam sa intenzívne venujem od roku 2009. Cez svoje skúsenosti, prežitky a životné zmeny som sa rozhodla podeliť o vlastnú cestu a poznanie, ktorými som si prešla a prechádzam.
Od logického sveta k intuitívnemu, od plnenia cieľov k tvoreniu hodnôt. Po štúdiu na Pedagogickej fakulte som začala pracovať na manažérskych pozíciách, založila  a viedla som dve neziskové organizácie v jednej z najťažších spoločenských tém- rómskej problematike. 7 rokov som podnikala v čisto mužskom biznise- finančníctve.  Tieto pozície si vyžadovali množstvo energie, ktorá je prirodzená mužom- plánovaniu, stratégiám, obchodu, plneniu cieľov, vedeniu ľudí a rozhodovaniu.
Vo všetkom, čo som robila som bola úspešná. Až na to, že v jednu chvíľu som pochopila, že nie som šťastná. Že som vyčerpaná žena, ktorá hľadala svoje šťastie v úspechu v práci namiesto radosti a lásky, ktoré som potrebovala tak cítiť. Pochopila som, že ísť proti svojej prirodzenosti je príliš vysoká daň a tak som začala hľadať cestu k sebapoznaniu.


Vladislava Dolnikova foto 2
Moja skúsenosť so ženskými kruhmi:

Pre mňa sú ženské kruhy sloboda. Je to bezpečný priestor, kde môžem byť  sama sebou a venujem čas len sebe. Je to forma duchovnej očisty a udržiavanie si správneho naladenia sa, hlavne keď som vystavená stresu a množstvu povinností  v práci alebo v súkromí.  Je to práca so ženskou energiou prostredníctvom prežívania, zdieľania a sebapoznania. Milujem  spontánny tanec a rituály, ktoré majú svoje účinky.
Kruh žien maže rozdiel  medzi ženami, súťaživosť, porovnávanie sa navzájom a učí nás sesterskej láske a vzájomnej pomoci. Je to priestor, kde nie je dôležité, čo ktorá dosiahla, ale ako dokáže byť šťastná sama so sebou. Muži sa transformujú prostredníctvom žien, preto ak chceme zmeniť mužov, musíme meniť samé seba.

A vtedy sa začnú diať zázraky 🙂