Psychofonetika pre ženy líderky

21-22.októbra, Bernolákovo

22046748_485492405153619_4016531876055620939_nTento unikátny koncept je určený všetkým ženám, ktoré pracujú so skupinami, ( ženskými, zmiešanými, práca s traumami, s telom a pod. ) alebo uplatňujú terapeuetickú a psychologickú prax s klientami. Ženy líderky novej generácie prepájajú starostlivosť a vedomé žitie v svojom živote so svojou prácou a prácou so skupinami.

Psychofoentika umožňuje “zasvietiť svetlo v temnej džungli duše”, spoznať súvislosti a veľmi prakticky si poradiť s tým, čo potrebuje na svetlo. Práve pri práci v skupinách sa môžeme stretnúť s vlastnými reakciami, projekciami, traumami z minulosti, predsudkami a presvedčeniami, bolesťou alebo strachom. Ako zvládnuť keď Ťa emócie valcujú? Ako zvládnuť klientku, ktorá “spadla do procesu” a prechádza krízou? Ako udržať bezpečné prostredie pre všetky?

Vedieš ženské kruhy alebo sprevádzaš ženy pri rituáloch, vedieš konštelačné skupiny alebo si kňažka, pracuješ s ľuďmi ako manažérka, terapeutka alebo koučka. Stále si žena, ktorá odovzdáva to najlepšie zo seba. A stále chceš rásť, do hĺbky, do porozumenia sebe i druhým, do vlastného potenciálu.
To, čo prinášame cez seba tomuto svetu má význam pre nás samé, pre ľudí, s ktorými pracujeme a aj pre svet celý. Snažíme sa urobiť z neho lepšie miesto. Nebojujeme. Neútočíme. Len sa snažíme byť najlepšou sebou, aby sme umožnili a dovolili veciam sa stať.
Nie sme však pasívne, sme živé, cítiace, prijímajúce, konajúce. Niekedy slabé niekedy silné. Niekedy rozumieme niekedy nie. Niekedy tancujeme niekedy plačeme. Niekedy sme na smrť unavené a niekedy môžeme aj celú noc.
Potrebujeme veľmi praktické a efektívne nástroje ako sa postarať o seba aj o druhých. V rámci tohto polročného programu predstavíme a naučíme základné nástroje psychofonetiky.

Pomocou otvoreného empatického rozhovoru a dramatoterapeutického procesu sa vieme spojiť s hlbokou múdrosťou svojho tela i duše. Vďaka tomu vieme pochopiť, čo sa deje a ošetriť, alebo opraviť to čo treba, aby sme zmenili to, čo chceme. Tým si otvárame cestu duševného rozvoja smerom k nášmu vyššiemu, plnšiemu a hlbšiemu potenciálu.

PROGRAM:

1. blok Seba-manažment (2 dni)
– práca so sebou ako líderkou, starostlivosť o vlastné fyzické, mentálne a duševné zdravie
– zvládanie vlastných kríz, emocionálnych búrok, reakcií, stresu, strachu, trémy, hnevu a pod.
– Emócie a sloboda. Psychohygiena. Kríza ako príležitosť. Stres a láska. Hnev a sila.
– základné nástroje psychofonetiky pre starostlivosť o vlastnú psyché

2. blok Práca so skupinou (2 dni)
– základné nástroje a metódy práce so skupinou
– druhy zdieľania
– nový koncept EmQ – empatický kvocient
– zdravé hranice
– nástroje psychofonetiky pre hlbšie pochopenie druhých – metodická empatia

3. blok Krízový manažment (2 dni)
– praktický spirituálny prístup ku kríze – kríza ako príležitosť
– nástroje a metódy na zvládanie kríz
– čo robiť, keď je klient/ka v kríze
– základné nástroje psychofonetiky pre pomoc druhým
– nástroje, ako previesť klienta procesom alebo traumou

Program je praktický a zážitkový. Budeme pracovať na vlastných témach, skúsenostiach a výzvach, ktoré prinesiete, resp. ktoré sa nám v skupine počas diskusií objavia. Praktické ukážky riešenia rôznych situácií s psychofonetickými nástrojmi.

Absolventky obdržia certifikát o absolvovaní výcviku.

Lektor :
Yehuda-obrYEHUDA TAGAR – zakladateľ Psychofonetiky, kouč, psychoterapeut. Vedie Školu empatie v Bernolákove, kde učí psychofonetiku pre osobný rozvoj aj pre terapeutickú prax. Založil niekoľko škôl po celom svete (Austrália, Izrael, Veľká Británia, Slovensko, Česko, Nemecko, Juhoafrická republika, Panama), momentálne žije a pracuje primárne v strednej Európe.

Workshop je v anglickom jazyku s tlmočením, znalosť angličtiny NIE JE potrebná..

Miesto: Škola empatie, Clementisova 20, Bernolákovo

Podmienky pre účastníčky:

program je určený prednostne pre ženy, ktoré pracujú so skupinami, alebo majú už nejakú skúsenosť s vedením terapií a chcú si rozšíriť svoje zručnosti a prehĺbiť kvality skupinovej práce akéhokoľvek charakteru.
Workshop je vhodným doplnením ku vlastnej praxi práce so skupinami, traumou a krízami.

Dátum:
21.-22.10. 2017 09:30 – 17:30
24.-25.02.2018 09:30 – 17:30
09.-10.06.2018 09:30 – 17:30

Cena:
Program ŽENA LÍDERKA (3 víkendy ) 400 Eur
Je možné si rozložiť splátky na tri, uhradené vždy najneskôr týždeň pred každým blokom 150 Eur/blok
Registráciu považujeme za záväznú až po úhrade zálohy vo výške 75 Eur.
Pri platbe celého programu treba uhradiť zálohu 200 Eur a zvyšok doplatiť na prvom bloku.
Info pre platbu vám pošleme po registrácii.

Ubytovanie:
V Bernolákove odporúčame Penzión Pálenica alebo hľadajte možnosti na airbnb. Ak vám stačí skromné prespanie vo vlastnom spacáku na gauči, máme priamo v škole k dispozícii 6-8 miest zdarma. Zariadená kuchynka a kúpeľňa je k dispozícii.

Kontakt:
PACE Stanka: 0905 659 599, slovakia@psychophonetics.com
SEBA-VEDOMÁ ŽENA Vlaďka 0917 517 843, info@sebavedomazena.sk

KAPACITA JE OBMEDZENÁ, REGISTRUJTE SA PROSÍM TU:
http://www.pace.sk/index.php/20-21-10-zena-liderka-ba/